Sessiz Bir Yer
Paylaş
Hemen Paylaş

Sessiz Bir Yer

  • Rtük +13 Icon
  • Rtük Şiddet Icon
  • Rtük Olumsuz İçerik Icon
A Quiet Place

Dünya sese karşı oldukça duyarlı, yırtıcı yaratıklar tarafından işgal edildiğinde, Abbot ailesi terkedilmiş bir şehre dönüşen New York’ta hayatta kalmak için mücadele vermektedir. Yaratıklar sese o kadar duyarlıdır ki, en ufak bir ses dahi ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Korkunç istilanın üzerinden bir yıl geçtiğinde, Abbot ailesi bu yeni dünya düzeninde, sessizce yaşamaya uyum sağlamıştır bile.