Pazarlama Kodu Model Display Size
B55 OLED 9900 5B NX 55"/139 cm
B65 OLED 9900 5B NX 65"/164 cm
B43L 8900 5A NX 43"/108 cm
B49L 8900 5A NX 49"/123 cm
B55L 8900 5A NX 55"/139 cm
B65L 8900 5A NX 65"/164 cm
B50 A 850 B/td> NX 50"/126 cm
B49 A 950 A NX 49"/123 cm
B55 A 950 A NX 55"/139 cm
B65 A 950 A NX 65"/164 cm
B55 A 960 B NX 55"/139 cm
B55 A 850 B NX 55"/139 cm
B65 A 850 B NX 65"/164 cm
B32 A 670 A NF 32"/80 cm
B43 A 850 B NX 43"/108 cm
B43 A 860 B/td> NX 43"/108 cm
B50 A 860 B NX 50"/126 cm
B55 A 860 B NX 55"/139 cm
B65 A 860 B NX 65"/164 cm
B49 A 955 A NX 49"/123 cm
B55 A 955 A NX 55"/139 cm
B65 A 955 A NX 65"/164 cm
B55 A 965 B NX 55"/139 cm
Pazarlama Kodu Model Display Size
A65 OLED 9900 5B NX 65"/164 cm
A43L 8900 5A NX 43"/108 cm
A65 A 850 B NX 65"/164 cm
A65L 8900 5A NX 65"/164 cm
A55L 8900 5A NX 55"/139 cm
A55 OLED 9900 5B NX 55"/139 cm
A49L 8900 5A NX 49"/123 cm
A49 A 950 A NX 49"/123 cm
A65 A 950 A NX 65"/164 cm
A55 A 960 B NX 55"/139 cm
A55 A 950 A NX 55"/139 cm
A50 A 850 B NX 50"/126 cm
A55 A 850 B NX 55"/139 cm
A32 A 670 A NF 32"/80 cm
A43 A 850 B NX 43"/108 cm
A55 A 860 B NX 55"/139 cm
A43 A 860 B NX 43"/108 cm
A50 A 860 B NX 50"/126 cm
A65 A 860 B NX 65"/164 cm
A49 A 955 A NX 49"/123 cm
A55 A 955 A NX 55"/139 cm
A65 A 955 A NX 65"/164 cm
A55 A 965 B NX 55"/139 cm
Pazarlama Kodu Model Display Size
TORINO 65 GDU 7905B NX 65"/164 cm
43 GDU 7810B NX 43"/108 cm
55 GDU 7810B NX 55"/139 cm
49 GDU 7810B NX 49"/123 cm
55 GDO 9900B NX 55"/139 cm
55 GEU 8960 B NX 55"/139 cm
65 GDU 7810B NX 65"/164 cm
65 GDO 9900B NX 65"/164 cm
43 GDU 7900B NX 43"/108 cm
49 GDU 7900B NX 49"/123 cm
55 GDU 7900B NX 55"/139 cm
65 GDU 7900B NX 65"/164 cm
TORINO 43 GDU 7905B NX 43"/108 cm
TORINO 49 GDU 7905B NX 49"/123 cm
TORINO 55 GDU 7905B NX 55"/139 cm
49 GDU 7800S NX 49"/123 cm
55 GDU 7800S NX 55"/139 cm
32 GEH 6950 B NF 32"/80 cm
32 GEH 6930 A NF 32"/80 cm
MADRID 49 GEU 8955 B NX 49"/123 cm
MADRID 55 GEU 8955 B NX 55"/139 cm
49 GEU 8950 B NX 49"/123 cm
MADRID 65 GEU 8955 B NX 65"/164 cm
55 GEU 8950 B NX 55"/139 cm
65 GEU 8950 B NX 65"/164 cm
MILANO 55 GEU 9755 A B NX 55"/139 cm
55 GEU 9750 A NX 55"/139 cm
TORONTO 32 GEH 6955 B NF 32"/80 cm
50 GEU 7950 W NX 50"/126 cm
55 GEU 7900 B NX 55"/139 cm
65 GEU 7900 B NX 65"/164 cm
43 GEU 7900 B NX 43"/108 cm
50 GEU 7900 B NX 50"/126 cm
50 GEU 7950 A NX 50"/126 cm
BERLIN 43 GEU 7955 A NX 43"/108 cm
BERLIN 50 GEU 7955 A NX 50"/126 cm
BERLIN 55 GEU 7955 A NX 55"/139 cm
BERLIN 65 GEU 7955 A NX 65"/164 cm
43 GEU 7830 B NX 43"/108 cm
50 GEU 7830 B NX 50"/126 cm
55 GEU 7830 B NX 55"/139 cm
65 GEU 7830 B NX 65"/164 cm
BERLIN 43 GEU 7965 A NX 43"/108 cm
55 GEU 7910 B NX 55"/139 cm
50 GEU 7960 WB NX 50"/126 cm
65 GEU 7910 B NX 65"/164 cm
BERLIN 55 GEU 7965 A NX 55"/139 cm
50 GEU 7960 A NX 50"/126 cm
49 GEU 8960 B NX 49"/123 cm
65 GEU 8960 B NX 65"/164 cm
BERLIN 50 GEU 7965 A NX 50"/126 cm
BERLIN 65 GEU 7965 A NX 65"/164 cm
43 GEU 7910 B NX 43"/108 cm
50 GEU 7910 B NX 50"/126 cm
55 GEU 9760 A NX 55"/139 cm
MADRID 49 GEU 8965 B NX 49"/123 cm
MADRID 55 GEU 8965 B NX 55"/139 cm
MADRID 65 GEU 8965 B NX 65"/164 cm
MILANO 55 GEU 9765 A NX 55"/139 cm
Model Adı
75U9500 *4K
65Q9900 *4K
65UA9800 *4K
65U9500 *4K
58UA9600 *4K
55UA9800 *4K
58U9500 *4K
55UA9600 *4K
55U9500 *4K
55U9501 *4K
49UA9800 *4K
50UA9600 *4K
50U9500 *4K
43UA9800 *4K
43UA9600 *4K
43U9500 *4K
43U9510 *4K
65U9500
49U9500
55U9500
50U9500
43U9500
58U9500
43U9000
65UN9900
55UN9900
49UN9900
49UD9290
49UD9590
55UD9290
55UD9590
50UD8150
43UL9500
65UL9500
50UD9180
55UD9281
65UD9000
55U9700
40U9500
55U9900
50U9500E
50U9700
58U9700
65U9700
43U9700
49UD9390
49UD8460
49UD8860
75U9500
49UD9160
43U9700T
50U9700T
55U9700T
58U9700T
65U9700T
50U9500B
55U9500B
55U9403
49U9501
65Q9900
55U9501
TV+ Uygulaması olan LG Smart TV’ler
LG OLED Serisi (2018, 2019, 2020, 2021) *4K
LG NanoCell NANO 9, 8, 7 serisi (2020, 2021) *4K
LG UHD UP 8,7 serisi (2021) *4K
LG UHD UN 8, 7 serisi (2020) *4K
LG NanoCell SM 9, 8 serisi (2019) *4K
LG UHD UM 7 serisi (2019) *4K
LG NanoCell SK 9,8,7 serisi (2018) *4K
LG UHD UK 6 serisi (2018) *4K
LG FHD LK 6, 5 serisi (2018)
Yıl Model Kodu
2018 QE49Q6FNATXTK
2018 QE55Q6FNATXTK
2018 QE55Q7FNATXTK
2018 QE55Q8CNATXTK
2018 QE65Q6FNATXTK
2018 QE65Q7FNATXTK
2018 QE65Q8CNATXTK
2018 QE65Q9FNATXTK
2018 QE75Q6FNATXTK
2018 QE75Q7FNATXTK
2018 QE75Q9FNATXTK
2018 UE40N5300AUXTK
2018 UE43NU7100UXTK
2018 UE43NU7400UXTK
2018 UE49N5300AUXTK
2018 UE49NU7100UXTK
2018 UE49NU7300UXTK
2018 UE49NU7500UXTK
2018 UE49NU8000TXTK
2018 UE50NU7400UXTK
2018 UE55LS03NAUXTK
2018 UE55NU7100UXTK
2018 UE55NU7300UXTK
2018 UE55NU7400UXTK
2018 UE55NU7500UXTK
2018 UE55NU8000TXTK
2018 UE55NU8500TXTK
2018 UE65LS03NAUXTK
2018 UE65NU7100UXTK
2018 UE65NU7400UXTK
2018 UE65NU7500UXTK
2018 UE65NU8000TXTK
2018 UE65NU8500TXTK
2018 UE75NU7100UXTK
2018 UE75NU8000TXTK
2018 UE82NU8000TXTK
2018 UE50NU7090UXTK
2019 UE43RU7090UXTK
2019 UE43RU7100UXTK
2019 UE43RU7400UXTK
2019 UE49RU7100UXTK
2019 UE49RU7300UXTK
2019 UE50RU7090UXTK
2019 UE50RU7105UXTK
2019 UE50RU7400UXTK
2019 UE50RU7440UXTK
2019 UE55RU7090UXTK
2019 UE55RU7100UXTK
2019 UE55RU7105UXTK
2019 UE55RU7300UXTK
2019 UUE55RU7400UXTK
2019 UE55RU7440UXTK
2019 UE65RU7090UXTK
2019 UE65RU7100UXTK
2019 UE65RU7105UXTK
2019 UE65RU7400UXTK
2019 UE65RU7440UXTK
2019 UE70RU7100UXTK
2019 UE75RU7100UXTK
2019 UE82RU8000UXTK
2019 QE49Q60RATXTK
2019 QE55LS01RAUXTK
2019 QE55LS03RAUXTK
2019 QE55Q60RATXTK
2019 QE55Q70RATXTK
2019 QE55Q80RATXTK
2019 QE65LS03RAUXTK
2019 QE65Q60RATXTK
2019 QE65Q70RATXTK
2019 QE65Q80RATXTK
2019 QE65Q900RBTXTK
2019 QE65Q90RATXTK
2019 QE75Q60RATXTK
2019 QE75Q70RATXTK
2019 QE75Q900RBTXTK
2019 QE75Q90RATXTK
2019 QE82Q60RATXTK
2019 QE82Q70RATXTK
2019 QE82Q900RBTXTK
2020 QE50Q60TAUXTK
2020 QE55Q60TAUXTK
2020 QE55Q95TATXTK
2020 QE55Q70TATXTK
2020 QE55Q80TATXTK
2020 QE58Q60TAUXTK
2020 QE65Q60TAUXTK
2020 QE65Q70TATXTK
2020 QE65Q80TATXTK
2020 QE65Q800TATXTK
2020 QE65Q950TSTXTK
2020 QE65Q95TATXTK
2020 QE75Q60TAUXTK
2020 QE75Q70TATXTK
2020 QE75Q80TATXTK
2020 QE75Q800TATXTK
2020 QE75Q950TSTXTK
2020 QE75Q95TATXTK
2020 QE82Q800TATXTK
2020 QE85Q60TAUXTK
2020 QE85Q70TATXTK
2020 QE85Q80TATXTK
2020 QE85Q950TSTXTK
2020 UE32T5300AUXTK
2020 UE40T5300AUXTK
2020 UE43TU7000UXTK
2020 UE43TU8000UXTK
2020 UE43TU8500UXTK
2020 UE50TU7000UXTK
2020 UE50TU8000UXTK
2020 UE50TU8500UXTK
2020 UE55TU7000UXTK
2020 UE55TU8000UXTK
2020 UE55TU8500UXTK
2020 UE58TU7000UXTK
2020 UE65TU7000UXTK
2020 UE65TU8000UXTK
2020 UE65TU8500UXTK
2020 UE70TU7100UXTK
2020 UE75TU7100UXTK
2020 UE75TU8000UXTK
2020 UE82TU8000UXTK
2020 QE55LS03TAUXTK
2020 QE65LS03TAUXTK
2020 QE75LS03TAUXTK
2020 QE49LS01TAUXTK
Pazarlama Kodu Model Display Size
AL55L 8960 5B SMART NX 55"/139 cm
AL49L 8960 5B SMART NX 49"/123 cm
AL65L 8960 5B SMART NX 65"/164 cm
VDT Kodu Şase Model Adı
10117327 17MB130S 50U5863DAT
10120623 17MB130S 49V5863DAT
10121034 17MB130S 65U6863DG
10121077 17MB130S 55U7863DAT
10121123 17MB130S 49U7863DAT
10121143 17MB130S 65U6863DAT
10121238 17MB130S 55T6863DB
10122017 17MB130S 43V6863DAT
10122018 17MB130S 49V6863DAT
10122019 17MB130S 55V6863DAT
10124688 17MB130S 55V5863DAT
10124332 17MB130T 49UL2A63DT
10124333 17MB130T 49UL3A63DT
10124342 17MB130T 55UL3A63DT
10124343 17MB130T 55UL2A63DT
10126219 17MB130T 58UL3A63DT
10128466 17MB130T 50UL3A63DT
10128467 17MB130T 65UL2A63DT
10128499 17MB130T 43VL3A63DT
10128500 17MB130T 50VL5A63DT
10129572 17MB130T 50UL3A63DTA
10130993 17MB130T 50UL2A63DTA
10131738 17MB180E 43UL2163DT
10131739 17MB180E 50UL2163DT
10131740 17MB180E 55UL2163DT
10131741 17MB180E 58UL2163DT
10131742 17MB180E 65UL2163DT
10117004 17MB211S 43L2863DAT
10117349 17MB211S 49L2863DAT
10120648 17MB211S 40L2863DAT
10122020 17MB211S 49L3863DAT
10122021 17MB211S 43L3863DAT
10122341 17MB211S 43L2863DAT
10122342 17MB211S 49L2863DAT
10126203 17MB211S 32LL3A63DT
10126224 17MB211S 40LL3A63DT
10126226 17MB211S 43LL3A63DT
10128297 17MB211S 32LL3B63DT
10128355 17MB211S 43LL2A63DT
10128357 17MB211S 32LL2B63DT
10128360 17MB211S 32L2063DT
10128361 17MB211S 32L3063DT
10129035 17MB211S 49LL2A63DT
10129147 17MB211S 24WL2A63DT
10129177 17MB211S 32W2063DT
10129483 17MB211S 49LL3A63DT
10127960 17MB230 50UL3063DT
10127963 17MB230 65UL2063DT
10128147 17MB230 50UL2063DT
10128198 17MB230 50UL3B63DT
10128199 17MB230 58UL3B63DT
10128200 17MB230 58UL3063DT
10128201 17MB230 65UL3063DT
10128298 17MB230 43UL3B63DT
10128299 17MB230 43UL2B63DT
10128300 17MB230 43UL2063DT
10128301 17MB230 43UL3063DT
10128302 17MB230 49UL3063DT
10128303 17MB230 49UL2063DT
10128304 17MB230 49UL3B63DT
10128305 17MB230 55UL3B63DT
10128306 17MB230 55UL2063DT
10128307 17MB230 58UL2063DT
10128308 17MB230 55UL3063DT
10128328 17MB230 43U2063DT
10128329 17MB230 49U2063DT
10128330 17MB230 50U2063DT
10128331 17MB230 55U2063DT
10128332 17MB230 58U2063DT
10130686 17MB230 55V5B63DT
10131079 17MB230 58V2063DT
VDT Kodu Şase Model Adı
10110685 17MB130 49R6010U
10110687 17MB130 43R6010U
10110689 17MB130 55R6010U
10110979 17MB130 55R5020U
10110980 17MB130 40R5020U
10111241 17MB130 50R5020U
110112598 17MB130 65R7040U
10113280 17MB130 55R7020U
10113294 17MB130 55R8560U
10113388 17MB130 49R8560U
10113422 17MB130 49R7020U
10113638 17MB130 55R8560U
10113639 17MB130 49R8560U
10113883 17MB130 40R5000U
10115776 17MB130 65R7040U
10116645 17MB130 50R5040U
10118111 17MB130 49R8560U
10118116 17MB130 55R8560U
10121314 17MB130 55R9560U
10126285 17MB130E 55R8560UA
10126286 17MB130E 49R8560UA
10128803 17MB130E 43R7560UA
10128806 17MB130E 55R7560UA
10129917 17MB130E 55R752U
10120598 17MB130S 55R7020U
10120599 17MB130S 65R7040U
10120600 17MB130S 49R7020U
10120649 17MB130S 49R8560U
10120650 17MB130S 55R8560U
10121341 17MB130S 43R6020U
10121342 17MB130S 49R6020U
10121343 17MB130S 55R6020U
10122206 17MB130S 49R7540U
10122207 17MB130S 55R7540U
10122218 17MB130S 43R7540U
10122886 17MB130S 50R7520U
10123542 17MB130S 50R7520U
10123800 17MB130S 65R7540U
10123950 17MB130S 58R7540U
10125849 17MB130S 50R7520UA
10126503 17MB130S 43R7520UA
10127856 17MB130S 49R8560UA
10127927 17MB130S 49R7560UA
10128583 17MB130S 65R7540UA
10128584 17MB130S 50R7550UA
10128585 17MB130S 55R7550UA
10128586 17MB130S 58R7540UA
10128588 17MB130S 50R7550US
110128591 17MB130S 50R7550UG
10128592 17MB130S 55R7550UG
10128805 17MB130S 55R7520UA
10128809 17MB130S 50R7560UA
10128914 17MB130S 50R7565UA
10131942 17MB180E 43R855U
10131943 17MB180E 50R855U
10131944 17MB180E 55R754U
10131945 17MB180E 55R855U
10131946 17MB180E 58R754U
10131947 17MB180E 65R754U
10131952 17MB180E 43R754U
10131953 17MB180E 50R754U
10131954 17MB180E 50RH0LU
10131955 17MB180E 55RH0LU
10131956 17MB180E 58RH0LU
10110181 17MB211 48R6520F
10110182 17MB211 48R6020F
10110209 17MB211 39R6020F
10111308 17MB211 40R6020F
10111411 17MB211 48R6520F
10112587 17MB211 48R6520F
10112588 17MB211 43R6520F
10112589 17MB211 40R6520F
10112986 17MB211 40R6020F
10113027 17MB211 48R6000F
10113952 17MB211 55R6520F
10114224 17MB211 50R6520F
10114267 17MB211 49R6520F
10114408 17MB211 43R6540F
10114536 17MB211 40R6020F
10114999 17MB211 49R6520F
10115371 17MB211 40R6020F
10115440 17MB211 49R6520F
10116669 17MB211S 55R6520F
10117647 17MB211S 43R6520FA
10121995 17MB211S 49R6520F
10121996 17MB211S 43R6520F
10122659 17MB211S 32R6020H
10122681 17MB211S 50R6520F
10122718 17MB211S 40R6020F
10124272 17MB211S 39R6020F
10125831 17MB211S 49R6520FA
10125833 17MB211S 43R6520FA
10125834 17MB211S 39R6020FA
10126267 17MB211S 40R6020FA
10126273 17MB211S 40R6020FA
10126274 17MB211S 40R6020FA
10126281 17MB211S 40R6020FA
10126883 17MB211S 43R6520FA
10127249 17MB211S 49RH0KF
10128492 17MB211S 43R6550FA
10128589 17MB211S 43R6550FW
10128590 17MB211S 43R6550FG
10128597 17MB211S 49R6550FA
10129447 17MB211S 32R654H
10129448 17MB211S 39R653H
10129449 17MB211S 43R654F
10129481 17MB211S 49R654F
10129766 17MB211S 43R653F
10129801 17MB211S 43R653F
10130827 17MB211S 39R653HSE
10131798 17MB211S 32R652H
10131960 17MB211S 40R654FC
10125832 17MB230 49R7540UA
10125836 17MB230 55R7540UA
10125912 17MB230 58R7540UA
10126289 17MB230 50R7540UA
10126435 17MB230 43R7540U
10126440 17MB230 43R8550UA
10126442 17MB230 55R8550UA
10126443 17MB230 50R8550UA
10126463 17MB230 55R8560UA
10126464 17MB230 49R8560UA
10127250 17MB230 50RH0LU
10127252 17MB230 58RH0LU
10127255 17MB230 65R7540UA
10127954 17MB230 65R7540UB
10129452 17MB230 43R754U
10129455 17MB230 50R754U
10129456 17MB230 55R754U
10129459 17MB230 58R754U
10129463 17MB230 55R855U
10129464 17MB230 50R855U
10129465 17MB230 43R855U
10129466 17MB230 65R754U
10129761 17MB230 55R753U
10129762 17MB230 55R856U
10129763 17MB230 49R856U
10129764 17MB230 50R753U
10129765 17MB230 50R753U
10130048 17MB230 49R754U
10131028 17MB230 55RH0LU
10131677 17MB230 55R754USE
10131957 17MB230 75R754U
Her Yerden İzle

Yüksek Görüntü Kalitesi

Kaydet İzle

Zengin İçerik

Kotadan Düşmez

Geri Sar & Kaydet

Durdur Geri Al İzle

TV'ye indir

4K Canlı Yayın

4K Canlı Yayın

TV+ Smart TV Uygulaması Nedir?

TV+ uygulamasını Smart TV’nize indirip hemen izlemeye başlayabilirsiniz. TV+ uygulaması ile uyumlu Smart TV modellerini yukarıda yer alan markalara tıklayarak öğrenebilirsiniz. TV+ Smart TV uygulamamıza yeni modeller ve markalar eklendikçe sayfamızda bulunan listeler güncellenecektir. Smart TV+’nizin marka ve modelini panelin arkasında yer alan detay alanından öğrenebilirsiniz.

TV+ Smart TV Uygulamasında Sizleri Bekleyenler

Smart TV ile internet bağlantısını kurmanızın ve TV+ uygulamasını indirmenizin ardından TV+ keyfini doyasına yaşamaya başlayabilirsiniz. Yerli ve yabancı diziler, gişe rekortmeni filmler, canlı TV kanalları, ödüllü belgeseller, animasyonlar, çizgi filmler, Premier Lig, NBA maçlarını ve daha fazlasını TV+ Smart TV uygulamasından izleyebilirsiniz.

Smart TV’de TV+ Uygulamasını Nasıl İndirebilirim?

Sahip olduğunuz akıllı televizyondaki uygulama marketlerinden TV+ uygulamasını indirebilirsiniz. Smart TV’nizin internet bağlantısını kontrol etmeyi unutmayın.

TV+’ı Hangi Smart TV Cihazlarında İzleyebilirim?

TV+ uygulamasının kullanılabilir olduğu akıllı televizyon marka ve modellerinin bilgisi sayfanın üstünde yer almaktadır. Burada yer alan marka logolarına tıklayarak model bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Smart TV ile TV+ Nasıl İzlerim?

Uyumlu Smart TV modellerinde TV+ uygulaması internet sağlayıcı gözetmeksizin kullanılabilir. Smart TV'nize TV+ uygulamasını indirip uygulamaya giriş yapmanızın ardından büyük ekranda TV+ izleme keyfine hemen başlayabilirsiniz.

TV+ ve Smart TV Bağlantısını Herkes Yapabilecek mi?

TV+’ı Smart TV’lerde izleme özelliği yalnızca ücretli pakete sahip olan müşteriler tarafından kullanılabilmektedir. Herhangi bir TV+ aboneliğiniz yoksa hemen TV+ abonelik seçeneklerine göz atmaya başlayabilir, sizin için uygun olan paketlerden bir tanesini seçerek TV+’ı Smart TV’nizde izlemeye başlayabilirsiniz. Üstelik Smart TV aboneliklerinin yer aldığı paketlerimiz ile cepten, webden ve tabletten de TV+ izleyebilirsiniz.

Hangi TV+ Paketleri ile Smart TV Uygulamasını Kullanabilirim?

Ücretli TV+ Premium Paketiniz ya da ev üyeliğiniz varsa TV+ Smart TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Bundle paketlerin Smart TV üzerinden izleme erişimi bulunmamaktadır. TV+ Smart TV uygulamasını kullanabilmeniz için ücretli TV+ Premium Paket aboneliği almanız yeterlidir. Smart TV özelliği olan paketlerin tam liste için aşağıdaki dosyayı tıklayarak içinde bulunan kanal idleri üzerinden kontrol yapabilirsiniz.

Paket Tam Listesi

Promocode’u Nasıl Temin Edebilirim?

Promocode’lar kampanya yapan markalar tarafından ücretsiz olarak ya da anlaşmalı satış noktalarından satın alınarak temin edilebilir.

Promocode’u Nasıl Tanımlayabilirim?

Promocode'lar 0532 752 00 57 numarasına ücretsiz SMS gönderilerek ya da www.tvplus.com.tr/promo adresinden aktive edilebilir.

4.99TL Kampanyasından nasıl yararlanabilirim?

Kampanya www.tvplus.com.tr'den alımlarda geçerlidir. Her abone 1 defa yararlanabilir. Katılım koşulları için tıklayın.

4K yayın var mı?

TV+ smart tv uygulaması 4K canlı yayını desteklemektedir. 4K yayın veren kanallar güncel listeye göre değişiklik gösterebilmektedir. Bağlı hızınıza ve televizyon modelinize göre 4K yayın yapan kanallarda görüntü kalitesi değişiklik gösterebilir. Saniyede 25 megabit veya üzeri sabit bir internet bağlantısı hızı gerekmektedir.