Women Who Made History
Paylaş
Hemen Paylaş

Women Who Made History

  • Rtük Genel Icon

Kleopatra’ndan I. Elizabeth’e ve Sophie Scholl’a, bu kadınların hepsi çok farklı dönemlerden ve geçmişlerden gelseler de ortak bir noktaları var: tarihin en etkili kadınları olmaları. Güçlü ve çaresiz, popüler ve hor görülen, kararlı ve çaresiz - her biri bir şekilde akranlarından ayrılıyordu. Belgesel, bu olağanüstü kadınları daha önce görülmemiş ayrıntılarla tasvir ediyor ve onların hayatlarını hem çağdaş bir bağlamda hem de tarihsel bir perspektiften inceliyor.