Philippe Petain: Kahramanlıktan İhanete
Paylaş
Hemen Paylaş

Philippe Petain: Kahramanlıktan İhanete

  • Rtük +7 Icon
Philippe Petain: From Hero To Traitor

"Bu filmin amacı, Philippe Pétain'in kariyerini sadece Vichy dönemine indirgemeden, ""çelişkilerine"" Avrupa ve uluslararası bir perspektiften bakarak, onu yaşadığı yüzyılın başlıca ideolojik ve siyasi akımları bağlamında değerlendirmek. Pétain sadece Fransa tarihinin değil, Avrupa'nın faşist, totaliter tarihinin de bir parçasıdır. Bu portreyi uluslararası bir bakış açısıyla çizmek ilginç, çünkü bu perspektif zamanının önde gelen figürlerine de ışık tutmaktadır."