Çanakkale 1915
Paylaş
Hemen Paylaş

Çanakkale 1915

  • Rtük +7 Icon
  • Rtük Şiddet Icon

Rus Harbi, Balkan Savaşları ve verilen diğer ağır yenilgiler sonucunda Osmanlı bir çok toprağını kaybetmiş ve halk Anadolu topraklarına göçmeye başlamıştı. 1914 yılında patlak veren Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı’nın savaşa girmesiyle eli silah tutan tüm erkekler askere çağırıldı. İyi eğitim görmüş Veli ve Mehmet Ali’de askere gitti ve Mustafa Kemal’in komutasına atandığı 19. Tümen’e katıldı. 18 Mart 1915 günü Fransız ve İngilizler Çanakkale Boğazı’nı geçmek için hücum ettiklerinde, Türk Milleti’nin vatan bellediği toprakları korumak uğruna neler yapabildiğini ve Çanakkale’nin geçilemez olduğunu, Veli, Mehmet Ali, Bigalı Mehmet Çavuş, Nusrat Mayın Gemisi, Seyit Onbaşı, Hilmi Şanlıtop, Hüseyin Avni Bey, Boyabatlı Mustafa, Yüzbaşı Faik, Şefik Bey ve Mustafa Kemal’i karşılarında görünce anladılar.